Як отримати кредит

Паспорт України
Ідентифікаційний номер
Без довідки про доходи!
Для пенсіонерів додатково — пенсійне посвідчення. Кредитний консультант приїде до Вас додому та допоможе  оформити  заявку на кредит. Спілкування з Клієнтом вдома дає можливість дати кваліфіковану консультацію Клієнту, налагодити контакт. Персональне обслуговування вдома, яке ми пропонуємо, відрізняється від стандартного варіанту кредитування. Рішення по видачі кредиту приймається на базі наданої Клієнтом інформації. Чим точнішою буде надана інформація, тим більша вірогідність отримання бажаної суми.
При оформленні кредиту, Ви можете самі обрати зручний графік погашення кредиту, враховуючи свій сімейний бюджет. Ми видаємо кредити на суму від 2000,00 гривень до 50000,00 гривень. Сума кожного наступного кредиту може бути збільшена при умові своєчасного погашення попереднього.
Графік погашення кредиту підбирається в залежності від індивідуальних можливостей Клієнта.
Ми маємо розгалужену мережу підрозділів по території України. Будемо раді бачити Вас своїми Клієнтами, гарантуємо взаємовигідні умови, добропорядні відносини і сподіваємося на довгострокову співпрацю.

Наші продукти

icon

Просто Тиждень

Сума: від 2 000 грн. (мінімальна сума) до 50 000 грн. (максимальна сума)

Термін: від 4 до 48 тижнів (строк кредиту до 336 днів)

Платежі: щотижня, рівними частинами

Документи: паспорт, ІПН

Реальна річна процентна ставка від 131,31 % до 1 597 820,85 % річних, в залежності від суми кредиту та терміну його погашення. кредиту.
Послуги та вартість супровідних послуг, посередників та третіх осіб: ні, не передбачено

Істотні характеристики Кредиту ПРОСТО тиждень
Істотні характеристики Мікрокредит ПРОСТО тиждень

icon

Просто 15 днів

Сума: від 2 000 грн. (мінімальна сума ) до 50 000 грн. (максимальна сума)

Період: від 2 до 28 періодів (строк кредиту до 420 днів)

Платежі: кожні 15 календарних днів, рівними частинами

Документи: паспорт, ІПН

Реальна річна процентна ставка від 5,12 % до 33 682,51 % річних, в залежності від суми кредиту та терміну його погашення.
Послуги та вартість супровідних послуг, посередників та третіх осіб: ні, не передбачено"

Істотні характеристики Кредиту ПРОСТО 15 днів
Істотні характеристики Мікрокредит ПРОСТО 15 днів

icon

Просто Місяць

Сума: від 2 000 грн. (мінімальна сума ) до 50 000 грн. (максимальна сума)

Термін: від 2 до 14 місяців (строк кредиту до 420 днів)

Платежі: щомісячно, рівними частинами

Документи: паспорт, ІПН

Реальна річна процентна ставка від 5,12 % от 16 921,19 % річних, в залежності від суми кредиту та терміну його погашення.
Послуги та вартість супровідних послуг, посередників та третіх осіб: ні, не передбачено

Істотні характеристики Кредиту ПРОСТО місяць
Істотні характеристики Мікрокредит ПРОСТО місяць


Оформити заявку

Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів.

- застосування штрафних санкцій разі невиконання зобов'язання за договором про споживчий кредит Кредитодавець вправі застосувати до Споживача наступні штрафні санкції.

Якщо Позичальник не сплатив платіж в день настання дати його сплати, визначеної Графіком платежів, Кредитодавець має право нарахувати та стягнути з Позичальника пеню в розмірі 10 (десяти) гривень 00 копійок за кожен день прострочення по кожному Платежу, або на вибір Кредитодавця - згідно вимог чинного законодавства до кредитного договору, пеню у розмірі подвійної ставки Національного Банку України від суми прострочених платежів (суми заборгованості) за цим Договором за кожен день прострочення.

У разі порушення Позичальником строків здійснення оплати (платежів), що вказані у Графіку платежів, Кредитодавець має право додатково нарахувати та стягнути з Позичальника штраф у сумі 15 % (п'ятнадцять відсотків) від загальної суми належних та несплачених платежів за Договором згідно Графіку платежів. Штрафні санкції застосовуються Кредитодавцем із врахуванням обмежень встановлених чинним законодавством.;

- порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;

- фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;

- для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

- фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

- Споживач вправі відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

- витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;

- ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні;

Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні Закону України «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за адресою:
01001, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 6Б, приміщення 208
електронна пошта: callcenter_chief@prostopozika.com.ua
телефон гарячої лінії: 0-800-302-000